Cây Ắc Ó

6

Chúng ta thường thấy cây ắc ó được sử dụng rất rất phổ biến để làm hàng rào trong sân vườn, hoặc trồng viền trang trí trong khu công viên, đường phố hoặc vỉa hè…