Cây Bạch Trinh Biển

Bạch trinh biển là một loài cây có sức sống khỏe, dễ sinh sống và phát triển mạnh ở nước ta, lại có tác dụng hút khí độc từ môi trường xung quanh chúng.