Cây Bướm Hồng

125.000

Cây bướm hồng là cây thân gỗ nhỏ, mọc thành bụi lớn. Chúng dễ trồng dọc theo hàng rào, bồn hoa công viên….

Chi tiết liên hệ: 08.9876.2379