Cây Cao Cẳng Sọc

Cây cao cẳng sọc là loài cây có lá và bông đẹp, thân ngắn, phù hợp làm cây trồng viền, tạo cảnh quan trang trí cho các cơ quan, xí nghiệp, công viên hoặc trồng trường học.