Cây Chuối Mỏ Két Cẩm Thạch

75.000

+ Chuối mỏ két sống được trong nhà, trồng như cây cảnh nội thất khác, hoặc trồng vào hộc bao, bồn hoa, chậu đứng…

Chi tiết liên hệ: 08.9876.2379