Cây Chuỗi Ngọc

Cây chuỗi ngọc là loài cây công trình khá phổ biến hiện nay, cây được dùng trồng viền trang trí, tạo khung chữ, trồng thành hàng rào hoặc trồng thảm trông rất đẹp. Bởi đặc tính dễ trồng dễ chăm sóc, lại có thể sinh sôi phát triển nhanh, cây dễ dàng tạo hình như ý muốn của chúng ta.