Cây Chuối Phượng Hoàng (chuối pháo đứng)

180.000

Cây chuối pháo phượng hoàng, là thực vật có hoa, họ chuối nhưng chỉ trồng làm cảnh, không có quả ăn được như các loại chuối thường. Nó thường ứng dụng dọc theo tường rào, bồn thấp…