Cây Cúc Tần Ấn Độ Loại Lớn

40.000

Dây cúc tần ấn độ gần đây là lựa chọn duy nhất với ai muốn có mãng xanh rũ từ trên cao xuống. Chúng hoàn hảo mọi mặt, về tốc độ phát triển, về độ bền, và mức độ chăm sóc…

Chi tiết liên hệ: 08.9876.2379