Cây Cúc Tần Ấn Độ Loại Lớn

90.000.100.000

Tên khoa học: Vernonia elliptica DC