Cây Dầu Rái

Cây Dầu Rái là một trong những loại cây đem lại giá trị kinh tế lớn. Do đó, được trồng rất phổ biến.