Cây Dứa Agao

120.000

Thường sử dụng cây dứa này trồng làm cảnh, hàng rào, đồi nhỏ. Vừa thẩm mỹ, vừa mang tính bảo vệ cho khu vực đó

Chi tiết liên hệ: 08.9876.2379