Cây Dương Xỉ Chân Thỏ

170.000

+ Cây dương xỉ này hầu như không có hoa, quả.