Cây Hoàng Nam

Cây Hoàng Nam được trồng làm cây cảnh, cây công trình che bóng và giảm nhiệt độ cho công trình kiến trúc, nhà ở. Tạo thành đai xanh dọc theo hành rào. Cây dễ trồng, thích hợp với nhiều loại đất, không chịu được đất ngập nước.