Cây Hòn Ngọc Viễn Đông

200.000

Cây hòn ngọc viễn đông ra hoa thành thùm lớn, mỗi hoa nhỏ như viên ngọc tuyệt đẹp. Cây chịu được râm mát một phần, thích hợp trồng trong vườn, nhà ở.

Chi tiết liên hệ: 08.9876.2379