Cây Hồng Môn

140.000

+ Mỗi bông hoa mọc chung cuống với lá bắc, và nhô thẳng lên phía trước. chúng dạng cụm mo ngắn từ 2cm, và nhiều Hoa là lâu dài. Hoa có thể xuất hiện trong suốt cả năm trong điều kiện phát triển tối ưu. Trái cây hiếm khi xuất hiện trên cây trong nhà. Trên mỗi hoa tự có đính nhiều hoa nhỏ. Hoa của cây Hồng môn thuộc dạng hoa lưỡng tính cùng gốc.