Cây lá gấm

18

Cây lá gấm | Các loại lá gấm phổ biến thường dùng là một trong những nhóm cây lá màu chuyên dùng cho trồng công trình, tạo nên những cụm tiểu cảnh cực kì đẹp và lạ mắt.