Cây Mẫu Tử Chậu Treo

60.000

Cây mẫu tử có những chiếc lá xanh sọc trắng, ở mỗi đầu cành xuất hiện thêm những cây con rũ dài. Chúng thường được trồng trên cao, làm cảnh trang trí và làm sạch môi trường

Chi tiết liên hệ: 08.9876.2379