Cây Môn Quan Âm

180.000

Phiến lá lớn, nhọn ở đỉnh, và tim tại gốc. Trên phiến lá hiện rõ gân lớn, màu trắng hồng. Giống như những hoa văn đặc sắc.