Cây Móng Bò

Một trong những loại cây đô thị có hình thái cây lá được nhiều người chú ý đến, lại có hoa vừa to vừa đẹp, chính là cây móng bò, hay còn được gọi là cây hoa ban.