Cây Ngô Đồng Cảnh

Cây Ngô Đồng Cảnh thường được trồng làm cảnh trong các cảnh quan sân vườn, loại cây này khá là dễ trồng và chăm sóc, có tốc độ sinh trưởng trung bình và phù hợp với khí hậu của nước Việt Nam.