Cây Ngọc Ngân Trồng Nước

175.000

+ Ngọc ngân trồng nước phù hợp hơn khi đặt trên cao, nơi làm việc gần gũi với con người, nơi trọng tâm như bàn họp, quầy tiếp tân…