Cây Ngọc Ngân Văn Phòng

332.000

Tên thường gọi: Cây ngọc Ngân hay còn gọi cây Sao Sáng.