Cây Nguyệt Quế Thái

150.000

Cây Nguyệt Quế Thái là giống cây hoàn toàn mới ở thị trường Việt Nam, Đây là một giống khác của cây Nguyệt Quế, về cấu hình và cấu trúc của cây thì hai loại này giống nhau, chỉ khác nhau về kích thước mà thôi.