Cây Osaka Vàng (bò cạp vàng)

1.500.000

Cây Osaka Vàng (bò cạp vàng)