Cây Phượng Vĩ

Cây phượng vĩ là loài cây bóng mát được sử dụng khá phổ biến ở các nước nhiệt đới, điển hình là Việt Nam.