Cây Sanh Cẩm Thạch

30.000

Cây Sanh Cẩm Thạch được trồng nhiều tạo thành từng khóm lớn, hoặc trồng làm viền ở lối đi trong công viên, nhà ở. Cây thường xanh, chịu được râm và phát triển nhanh.