Cây Sứ đại

Cây sứ đại được trồng ngoài trời làm bóng mát do khả năng chịu hạn tốt. Cây sứ đại mùi thơm, tán rộng, dễ sống. Cây sứ đại được trồng nhiều ở các công trình xưa và chùa tăng thêm vẻ đẹp độc đáo và uy nghiêm