Cây Thanh Tú

Cây thanh tú có sắc xanh thiên thanh tự nhiên, lạ mắt và độc đáo, cây lại rất sai hoa nên khi trồng có thể thu hút nhiều chim và ong bướm đến, đây là điều ưa thích của những người yêu thiên nhiên.