Cây Thủy Trúc

60.000

Thủy trúc là cây thân thảo sống lâu năm, chiều cao trung bình của cây thường nằm khoảng 40 – 70cm trong môi trường tự nhiên.

Chi tiết liên hệ: 08.9876.2379