Cây Trầu Bà Đế Vương

762.000

Cây trầu bà đế vương thích hợp môi trường thiếu nắng. Cây thể hiện tinh thần đế vương, quyền uy. Thích hợp cho người quản lý, lãnh đạo trong một tổ chức.