Cây Trầu Bà Xanh

20.000

Cây trầu bà là giống cây trồng gồm rất nhiều loài trong họ của chúng. Trầu bà xanh là một trong những loại được sử dụng phổ biến nhất và xuất hiện với nhiều kiểu trồng khác nhau.