Cây Tùng Bồng Lai Để Bàn

170

Một số cây được nhân giống lai tạo trên thị trường Việt Nam gần đây, phần lớn nó được du nhập từ Trung Quốc. Đã uốn nắn tạo hình sẵn rất đẹp.