Cây Vạn Lộc

230

– Tên khoa học: Aglaonema rotundum pink