Chậu Cây Cẩm Nhung

170.000

+ Điểm đặc biệt nằm ở chiếc lá của chúng. Trong họ sẽ phân loại theo nhiều màu sắc khác. Phổ biến nhất là cây cẩm nhung xanh, tức là màu chủ đạo của lá là màu xanh. Trong tự nhiên phát triển nhiều chủng loại tương tự nhưng màu sắc rực rỡ nổi bậc vô cùng.