Chậu Cây Đa Tam Phúc

300.000

Cây đa tam phúc tuy thấp bé nhưng lại có sức sống mảnh liệt, chúng ít cần chăm sóc như mọi người vẫn sợ. Thâm chỉ nếu bỏ mặt chúng một thời gian ngắn thì cây không gặp trở ngại gì cả.

Chi tiết liên hệ: 08.9876.2379