Chậu Cây Thanh Tâm

Chậu cây thanh tâm trồng đơn lẻ hoặc thành cụm lớn vẫn đẹp. Trong cảnh quan khuông viên, thanh tâm giúp giải quyết những vị trí thiếu sáng, tạo nền, phối kết…