Giống Cây Tha La

100.000

Cây Tha La hay còn gọi là cây Đầu lân được trồng nhiều trong cảnh quan sân vườn nhất là ở những nơi tôn nghiêm như đình, chùa, miếu thờ…Cây sống khỏe phát triển to lớn và cho ra hoa đẹp trái lạ