Hoa Dừa Cạn Đứng

15.000

Hoa dừa cạn có hai loại phổ biến một lọai dạng cây rũ xuống thường trồng vào chậu treo loại còn lại là cây mọc thẳng đứng hướng lên trên thường k rũ xuống, cây này chủ yếu trồng ở dưới mặt đất hoặc trong những bồn hoa.