Hoa Dừa Cạn

Cây dừa cạn là một loại cây thường thấy phổ biến ngoài tự nhiên, cây thường sinh trưởng tốt nhất ở các bãi ven biển, được trồng làm cảnh khá tốt bởi có thể phát triển cả vào mùa hè và mùa đông.