Hoa mười giờ

15

Mười giờ là một loài cây rất dễ trồng và dễ sống, tìm thấy ở khắp mọi nơi. Chúng ta chỉ cần chú ý một chút về chăm sóc là cây đã có thể ra hoa nhiều và bắt mắt rồi.