Lan Dendro

Dendrobium là giống Lan có tới hơn 1600 loài, phân bố phổ biến khắp các nước châu Á nhiệt đới, tập trung nhiều nhất ở Đông Nam Á và Úc Châu.