QUẠT THÁP CÓ ĐIỀU KHIỂN STADLER FORM PETER-2.900.000 đ