Sữa pha sẵn Care 100 Gold 110ml-380k và 180ml-570k