Tên sản phẩm: Cây tường vi huyết long hoa trắng

235.000

Chiều cao: 60 – 70cm