Vitamin tổng hợp One A Day Women’s 50+

One A Day Women’s 50+ sản phẩm dành riêng cho phụ nữ trên 50 tuổi tăng cường sức khỏe cho phụ nữ, khắc phục các rối loạn hormone ở giai đoạn tiền mãn kinh.